Wil je solitaire bijen helpen?
Help dan mee aan een geschikt leefgebied. Zo'n leefgebied of biotoop voor solitaire bijen moet voldoen aan twee zaken: voldoende nestgelegenheid en voldoende juiste voedselplanten.

Voedselplanten of drachtplanten leveren nectar en stuifmeel aan solitair levende bijen. Gezien de vaak zeer specifieke relatie tussen bij en plant (er zijn solitaire bijen die een hele duidelijke voorkeur hebben voor maar één soort plant) is het duidelijk dat geschikte biotopen zeer kwetsbaar zijn. Verdwijnt de plant, dan verdwijnt ook de bij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat afstand tussen plant en nestgelegenheid per solitaire bijensoort verschilt, waarbij er een correlatie is aangetoond tussen de lengte van de bij en het vliegbereik. Van 16 onderzochte bijensoorten ligt de maximale afstand tussen de 150 en 600 meter (ter vergelijking voor sociale honingbijen geldt een foerageergebied van gemiddeld 3 kilometer). Vaker zal het leefgebied van solitaire bijen slechts enkele tientallen meters zijn.


Het is voor de (solitaire) bij heel belangrijk dat deze gedurende het hele seizoen, welke ongeveer loopt van maart tot en met oktober, voldoende drachtplanten heeft die voorzien in voldoende stuifmeel en nectar.