Logo Middelbeers imkerverenigingUitnodiging van de Bijenhoudersvereniging St Ambrosius Oirschot de Beerzen

Beste collega-imkers en andere geïnteresseerden,

Op donderdag 9 Februari organiseren we ons maandelijks Imkercafé. Dit Imkercafé vindt plaats, bij ontmoetingscentrum “Ons Mevrouw” Doornboomstraat 32 in Middelbeers . Ingang is naast de Regiobank en parkeren kunt U pal tegenover het ontmoetingscentrum, op het Doornboom-plein. (gratis parkeren) De zaal van “Ons Mevrouw” is om 19.00 uur open. Om 19.30 uur begint het programma. Het entree voor dit Imkercafé is zoals altijd gratis.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.30 uur: Welkom door Wim van den Oord. Tevens korte informatie over cursussen , over komende activiteiten binnen de vereniging , extra informatie betreffende de ALV, de Algemene Jaar Vergadering op donderdag 23 Februari en uiteraard de imkertips voor de maand Februari.

19.45 uur : Jan de Leest met het thema plant van de maand.

20.00 uur: Uitwinteren, wat is dat en hoe pakken we het aan? Een interactieve discussie geleidt door Jos Römgens, secretaris van onze vereniging. Hij is ook een fervent koninginnenteler in de wereld van de Carnica-bij. Jos is ook bijenteeltleraar. Dit en volgend jaar geeft hij een tweejarige workshop koninginnenteelt bij onze vereniging.
Uitwinteren is een vakterm die door imkers gebruikt wordt. Wat verstaan we daaronder? Wat gebeurt er dan in onze bijenvolken? Wat heeft invloed op een goed uitwinteren van onze volken? Kan de imker invloed hebben op het uitwinteren? Wat zijn dan belangrijkste handelingen? De imkers wachten ook dit jaar op het moment dat onze bijen weer uitvliegen en met stuifmeel thuiskomen. Het signaal dat het imkerjaar van start gaat. In het imkercafé hebben we geregeld presentaties over wat de imker te doen staat in de verschillende maanden van het jaar. Ook in basis- en voortgezette cursus wordt dit besproken en in Nederlandse en buitenlandse bijenbladen en op websites worden artikelen hierover gepresenteerd. Als imkers nemen we kennis van deze informatie en vervolgens gaan we zelf aan de slag. Elk jaar doen we weer nieuwe ervaringen op. Deze kennis en ervaring is daardoor bij onze imkers aanwezig. Het onderwerp ‘uitwinteren’ willen we deze keer dan ook niet bespreken door het geven van een presentatie. We willen gebruik maken van de kennis en ervaring van de aanwezige imkers. Leren van elkaars kennis en ervaring wordt de aanpak van deze avond. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. Het onderwerp is belangrijk, want in maart zullen we ongetwijfeld met uitwintering aan de slag kunnen.

Uiteraard is het na afloop van deze presentaties en discussie weer tijd voor gezellig bijkletsen . U bent van harte welkom en graag tot donderdag 9 Februari in Middelbeers.