Rabo 2020
Place To Bee doet ook dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport

Over Imkersvereniging 'Place To Bee'

Imkersvereniging Place To Bee heeft als doel het bevorderen van de biodiversiteit op Landgoed de Grote Beek in het algemeen en het beheren van de bijenteelt in het bijzonder. Ze voert activiteiten uit op het landgoed en betrekt bij haar activiteiten cliënten, ex-cliënten en vrijwilligers van de GGzE. We dragen middels het gezamenlijk bijenhouden een steentje bij aan het destigmatiseren van psychiatrische cliënten en het landgoed De Grote Beek.
Een NBV-Basiscursus imkeren start jaarlijks.

Ons bestedingsdoel:

Aanschaf van materialen om samen met cliënten van de GGzE educatieve metselbijenhotels te bouwen. In de hotels zitten doorzichtige buisjes waarin de bijen eitjes legen en dichtmetselen. Na een jaar verbreken de jonge bijen de verzegeling en vliegen de wijde wereld in. De doorzichtige educatieve hotels worden geschonken aan basisscholen in Eindhoven.
De stemperiode loopt van 5 oktober tot en met 24 oktober 2020

Uw stem is geld waard! Stemt u ook op ons?
Kijk op: Rabobank.nl/clubsupport

Hoe werkt de clubkascampagne " Rabo ClubSupport"?

Bij deze campagne maakt de Rabobank onderscheid tussen twee partijen. Enerzijds de verenigingen en stichtingen die meedoen aan de campagne en anderzijds hun ruim 22.000 leden die mogen stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. De Rabobank stelt hiervoor een bedrag van € 225.000,- beschikbaar wat de leden van Rabobank mogen verdelen over de deelnemende clubs.

Bent u lid van Rabobank Regio Eindhoven?
Dan valt er in september een stemkaart met unieke code op de deurmat. Hiermee kunt u dan stemmen op uw favoriete clubs. Als lid mag u totaal vijf stemmen uitbrengen, waarbij maximaal 2 stemmen per club. Hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe meer geld dit oplevert voor de club!