Diploma 2018Op het VanStreek Festival, zondag 22 september 2019, , zal om 1200 uur de diplomauitreiking van de Basiscursus Imkeren plaats vinden. De diploma's zullen worden uitgereikt door wedhouder Jan van der Meer.