Tweecellige zandbij 2Twee nieuwe bijensoorten voor Nederland ontdekt!

In korte tijd zijn in Nederland twee nieuwe bijensoorten aangetroffen. Eind april werd de eerste tweecellige zandbij gevonden in de Herbertusbossen bij Heeze in Zuidoost-Brabant. Enkele weken later werden in Zuid-Limburg enkele exemplaren gesignaleerd van de zwartbuikbehangersbij.

Beide soorten komen voor in de ons omringende landen, maar hebben elk een ander verspreidingsgebied. De zwartbuikbehangersbij kwam al voor in Duitsland en Frankrijk, maar werd daar tot voor kort vrijwel uitsluitend boven de vijfhonderd meter hoogte aangetroffen.
De tweecellige zandbij leeft vooral in Noord-Afrika en in Zuid-, en Midden-Europa. Hij komt ook in Zuid-Duitsland voor. Kort na de Nederlandse waarneming vond men deze soort ook voor het eerst in Belgiƫ.

Volgens de website Nature Today is de ontdekking van de zwartbuikbehangersbij nog het meest verrassend, omdat deze soort tot nu toe alleen in middelgebergten gevonden werd. Waarom ze nu ook in in lager gelegen gebieden opduiken is niet duidelijk.
De vondst van de tweecellige zandbij is beter verklaarbaar. Deze past in een steeds langer wordend rijtje van zuidelijke bijensoorten die in de afgelopen jaren voor het eerst in Nederland zijn aangetroffen. Recent gingen de zwartpootwolbij, de roestige zandbij en glimmende metselbij hem voor. Het ligt volgens Nature Today voor de hand dat het steeds warmere klimaat hier iets mee te maken heeft.

Foto boven: Zwartbuikbehangersbij in Zuid-Limburg (Bron: Luc Knijnsberg)