imkerImker George helpt mee aan de bouw van de bijenstal.