kippengaasDit jaar jaar, 2022, zullen we met name in Zuid-Nederland veel last krijgen van de Aziatische Hoornaar (HA). Je kunt hierover veel berichten lezen via Facebook op de Belgische groep van Vespawatchers. Inmiddels is ook een Nederlandse groep aangemaakt Opsporing Aziatische hoornaar Nederland. Deze HA heeft Frankrijk veroverd en rukt verder op. Na meldingen in Nuenen en Geldrop zijn daar de nesten geruimd. Inmiddels zijn er ook meldingen in Eindhoven, Breugel, Bladel, Steensel, Tilburg, Goirle en Someren. Soms meerdere meldingen per gemeente. De HA's plukken de bijen uit de lucht en doden de BIJ meteen. Let in het voorjaar goed op in je omgeving en ga dan op zoek naar het nest van die HA's. Een nest wordt gemaakt van een soort papier-mache en kan een doorsnede hebben van 50 tot 100 cm. Onze secretaris Wil Brans heeft op de facebook groep" Place To Bee" enkele foto's geplaatst. 
Middels het plaatsen van Wiekpotten proberen burgers en imkers uit de omgeving de nesten op te sporen, zodat ze verwijderd kunnen worden.
Nadere informatie staat op de site van de NBV. Ook op internet is veel te vinden over deze wespensoort. Met name imkers hebben belang bij het opsporen en verdelgen van nesten van A.H.s. De verschijning van A.H.s voor de Bijenkasten veroorzaakt veel stress. De aankomende haalbijen worden gevangen en opgegeten. Dus ben alert in je omgeving en help mee met het plaatsen van Wiekpotten om de nesten op te sporen.

Een nest van de Aziatische hoornaar kan in het najaar tot 150 nieuwe koninginnen voortbrengen, die volgend jaar nieuwe nesten kunnen stichten. Het is daarom noodzakelijk het nest met koningin en al te vinden en te verdelgen. Daarvoor zijn verschillende methodes. In het najaar 2022 is in Nederland en België voor het eerst succesvol een nest opgespoord door middel van een zender en telemetrie. Dit nest is - net als de andere gevonden nesten - pesticidevrij verdelgd door de hoornaars op te zuigen met een accustofzuiger. Daarna zijn de nesten ingevroren om de nog aanwezige hoornaars, poppen en larven te doden.

Lok de Aziatische hoornaar met een wiekpot
Door een wiekpot op te hangen kun je de Aziatische hoornaar lokken:
• Een wiekpot bestaat uit een simpel glazen potje (bijvoorbeeld een jampotje)
• In het deksel maak je een gat van ongeveer 4 mm
• Gebruik een stukje oude dweil als lont en vul het potje met een wespenlokstof of een mengsel van zoete
witte wijn, suiker en blond/ tripel bier in de verhouding 1:1:1
• Hang het potje op met ijzerdraad net onder ooghoogte en op een open locatie met goed zicht
• Hang bij het wiekpotje het formulier “Opsporing Aziatische Hoornaar Nederland”
Met behulp van de nectar-halende werkster kan dan het nest worden opgespoord. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat je werksters van de Aziatische hoornaars naar je bijenkast lokt. De werksters geïnteresseerd
in honingbijen zijn eiwit-halende werksters en zij komen niet op de wiekpot af.

Wanneer de Aziatische Hoornaars je bijen aanvallen, wat kun je doen? Een leuk idee: Gewoon kippengaas eromheen, een kooi met een deurtje aan de achterkant. De afstand tussen de vliegplank en het gaas zorgt er voor dat de bijen veilig kunnen landen zonder dat ze gegrepen worden door een hoornaar. Het idee is van Olizoane Wanizôl en hij past dit al twee jaar met succes toe.