Eind 2016 is de Imkersvereniging Place To Bee een officiële imkersvereniging geworden met als doel het bevorderen van de biodiversiteit van Landgoed de Grote Beek in het algemeen en het beheren van de bijenteelt in het bijzonder. De vereniging voert haar activiteiten uit op het landgoed en betrekt bij haar activiteiten cliënten, ex-cliënten en vrijwilligers van GGzE.
Als Imkersvereniging Place To Bee hebben we dus een dubbele doelstelling; integreren binnen EN buiten de Grote Beek door middel van bijen. Dit alles op een terrein van ongeveer 4 km2.
De Imkersvereniging Place To Bee heeft 2 bijenstallen, gebouwd van materiaal afkomstig van het landgoed.