europe 155191 1280Noteer goed het gebruik van middelen varroabestrijding die u gebruikt, want volgens artikel 108, van de EU richtlijn 2019/6 moet de toediening van diergeneesmiddelen bij voedselproducerende dieren geregistreerd worden en herleidbaar zijn tot 5 jaar terug. Middelen ter bestrijding van de varroamijt, ook organische, worden gezien als diergeneesmiddel.

Dit betekent dat we als imkers het volgende moeten opnemen in onze administratie:
1 de datum waarop het geneesmiddel voor het eerst aan de dieren is toegediend
2 de benaming van het geneesmiddel
3 de hoeveelheid van het toegediende geneesmiddel
4 de naam of handelsnaam en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de leverancier
5 de aankoopbewijzen van de geneesmiddelen die zij gebruiken
6 de identificatie van het behandelde dier of de behandelde groep dieren
7 de naam en de contactgegevens van de dierenarts die het geneesmiddel heeft voorgeschreven, indien van toepassing
8 de wachttijd, zelfs als die nul is
9 de duur van de behandeling